Privacyverklaring

logo smile

Karin & Communicatie, hierna te noemen Karin & Co, gevestigd aan De Loop 4 te Boekel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Karin Kersten-van Lanen

Aan de Loop 4

5427 BM Boekel

+31646286976

https://www.karinkersten.nl

Karin Kersten-van Lanen is de Functionaris Gegevensbescherming van Karin & Co.
Zij is te bereiken via karin@karinkersten.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Karin & Co verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Karin & Co (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuurgegevens werkgever

De manier waarop gegevens worden verzameld

Karin & Co verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het inschrijf- of contactformulier, het doen van concrete bestellingen van diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Karin & Co verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven.

Doel van verwerken gegevens

Karin & Co verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een nieuwsbrief en/of informatie aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte; 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Karin & Co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:
7 jaar, conform wettelijke en fiscale verplichtingen belastingdienst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Karin & Co verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karin & Co gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin & Co;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Karin & Co een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Karin&Co van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar karin@karinkersten.nl. Karin & Co reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Karin & Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via karin@karinkersten.nl.